پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۹
نرخ ایام نوروز 1396

 

                   قیمت های اقامت با صبحانه و اقامت فولبرد هتل آپارتمان مهر جهت ایام نوروز 1396  به شرح ذیل می باشد :
                 تاریخ           نوع اقامت        نوع واحد تعداد نفرات             قیمت با مالیات ارزش افزوده
 1395/12/28 الی 1396/01/05 با غذا ( قیمت جهت هر نفر )     واحد یک خواب         2           1,900,000 ريال
    واحد یک خواب         3           1,700,000 ريال
     واحد دو خواب         4           1,700,000 ريال
     واحد دو خواب         5           1,500,000 ريال
     واحد دو خواب         6           1,400,000 ريال
 1396/01/06 الی 1396/01/15 با غذا ( قیمت جهت هر نفر )      واحد یک خواب         2           1,500,000 ريال
     واحد یک خواب         3           1,300,000 ريال
     واحد یک خواب         4           1,100,000 ريال
     واحد دو خواب         4           1,300,000 ريال
     واحد دو خواب         5           1,100,000 ريال
     واحد دو خواب         6           1,000,000 ريال
 1395/12/28 الی 1396/01/05        اقامت با صبحانه     واحد یک خواب         2           3,700,000 ريال
     واحد دو خواب         4           5,600,000 ريال
       نفر اضافه         1           750,000 ريال
 1396/01/06 الی 1396/01/15        اقامت با صبحانه        25%تخفیف از قیمت های فوق
         
            ضمنا جهت میهمانان گروهی و فولبرد باشماره تلفن38514797-051 و 09357703756تماس حاصل نمایید .
                                                          "اميدواريم ميزبان شایسته ای براي شما باشيم"